TEST ZNALOSTÍ


Otestujte své znalosti o lesích v České republice.

***********************************************************************


Odpovíte-li bezchybně nejméně na 15 otázek testu, Vaše znalosti jsou velmi dobré!


***********************************************************************

 
Lesy v české republice
 

Říjen 2009